zobacz powiększenie


Barbara TRYGAR – „Wielka jest siła pamięci”… Mój Ojciec Kazimerza Brauna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest omówienie wspomnień Kazimierza Brauna zatytułowanych Mój Ojciec. Autor przedstawia dzieciństwo, młodość, studia, pracę zawodową, rodzinę, okres wojny, działalność naukową Juliusza Brauna wybitnego prawnika, ekonomistę, uczonego. Bardzo ważnym źródłem informacji oprócz osobistych wspomnień pisarza było archiwum Juliusza Brauna, dokumenty, notatki, artykuły. Wspomnienia są uporządkowane tematycznie, co pozwala odkryć drogę kształtowania się jego tożsamości. Najważniejszą kategorią jest pamięć, która stanowi fundament mądrości, poznania prawdy i rozumienia dobra i piękna, oraz inspiruje do działania.

Słowa kluczowe: pamięć, historia, tradycja, patriotyzm, wartości

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.pl
Tel. 81 4453218Pliki do pobrania:

» Trygar.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887