zobacz powiększenie


10.12887/36-2023-4-144-08Barbara Klonowska – Etyczne maszyny. Reprezentacje sztucznej inteligencji w powieściach Maszyny takie jak ja Iana McEwana i Klara i słońce Kazuo Ishiguro


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Sztuczna inteligencja prowokuje sprzeczne emocje entuzjazmu i strachu, które mogą być powiązane z szerszymi postawami technofobii lub technofilii. Jest ona też stałym tematem wielu filmów i powieści, co wydaje się szczególnie istotne, gdyż często to poprzez filmy adresowane do szerokiej widowni temat SI wkracza do powszechnej debaty. Dwie powieści wybitnych brytyjskich prozaików, Maszyny takie jak ja Iana McEwana i Klara i słońce Kazuo Ishiguro, jedna w scenerii futurystycznej, druga snując alternatywną historię, również podejmują ten temat z jego nieoczywistymi konsekwencjami. Artykuł dowodzi, że obie powieści ukazują SI jako jednocześnie pożyteczną i problematyczną, stawiając pytania o istotę człowieczeństwa i granice sztucznej inteligencji, problematyzując status inteligentnych maszyn i oswajając czytelników z etycznymi i prawnymi problemami z nimi związanymi. Próbują one też wzbudzić empatię i uwrażliwić czytelnika na los istot innych niż tylko ludzkie.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, technofobia, samoświadomość, posthumanizm 

Kontakt: Katedra Literatury i Kultury Angielskiej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: barbara.klonowska@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7310-2209Pliki do pobrania:

» Klonowska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887