zobacz powiększenie


ETHOS Rok 37 2024 nr 1(145)


Cena brutto: 30,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 37
2024 nr 1 (145)

Data publikacji: 2024-03-17

GODNOŚĆ

 • Od Redakcji – Godność. Wewnętrzna wartość osoby (B.Ch.)
 • From the Editors – Dignity, or The Person’s Inner Worth (B.Ch.)
 • JAN PAWEŁ II – By człowiek uświadomił sobie swoją godność (List apostolski z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, Watykan, 27 VIII 1989)
 • JOHN PAUL II – To Recognize the Fundamental Dignity and the Goodness That Dwell within Every Human Being (Message of His Holiness John Paul II on the occasion of the 50th Anniversary of the Beginning of the Second World War, Vatican, 27 August 1989)

ANALIZA POJĘCIA

USZANOWAĆ KRUCHOŚĆ OSOBY

GODNOŚĆ LUDZKA JAKO WYZWANIE

GODNOŚĆ WYKLUCZONYCH

GODNOŚĆ JAKO KATEGORIA KULTUROWA

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Maria LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA – Socjologia i pedagogika religii wobec współczesnych przemian religijności (rec. J. Mariański, Religijnosocjologiczne wyzwania dla pedagogiki religii. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021)
 • Mariusz ORŁOWSKI – Literatura jako filozofia stosowana (rec. J. Kłos, Słój pamięci, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2021)
 • Propozycje „Ethosu” (H. Teke, Increasing Ethical Awareness: The Enhancement of Long-term Effects of Ethics Teaching; A Quantitative Study, Lund University, Lund 2019)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Patrycja MIKULSKA – Godność rzeczy

BIBLIOGRAFIA

 • Noty o autorach
 • Contents


 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887