zobacz powiększenie


DOI 10.12887/37-2024-1-145-16Sławomir CZAPNIK, Mariusz SNOPEK – Dochować wierności pięknu i upokorzonym. Zygmunta Baumana wizja humanisty


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem tekstu jest zarysowanie wizji humanisty w ujęciu socjologa Zygmunta Baumana. Artykuł obejmuje trzy rozdziały i omawia istotne w dziele myśliciela zagadnienia: (1) dochowania wierności pięknu, w tym literaturze i sztuce, (2) dochowania wierności upokorzonym – w tym biednym i dyskryminowanym, i (3) powinności intelektualistów zaangażowania po stronie dobra i przekształcania świata. W podsumowaniu zwraca się uwagę na najcenniejsze elementy myśli Baumana, które mogłoby zostać wykorzystane przez humanistów w przyszłości.

Słowa kluczowe: Zygmunt Bauman, nowoczesność, socjologia, humaniści, piękno

Kontakt:
Sławomir Czapnik, Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole;
Mariusz Snopek, Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa 
E-mail:
Sławomir Czapnik, s.czapnik@uni.opole.pl
Mariusz Snopek, mariusz.snopek@aws.edu.pl 
https://nauka.aws.edu.pl/profil/dr-mariusz-snopek/
https://politologia.uni.opole.pl/slawomir-czapnik/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887