zobacz powiększenie


DOI 10.12887/37-2024-1-145-20Alina MĄDRY – Henryk Wieniawski i jego spuścizna twórcza w perspektywie serii „Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Henryk Wieniawski (1835-1880) – światowej sławy skrzypek oraz kompozytor i pedagog, zaliczany jest do grona najwybitniejszych wirtuozów swojej epoki. Nie należał do artystów szczególnie troskliwie obchodzących się z własną spuścizną. Życie artysty wciąż podróżującego temu nie sprzyjało. Dlatego dorobek Henryka Wieniawskiego pozostaje obecnie bardzo rozproszony. Znaczna część życia muzyka skupiała się wokół działalności koncertowej, znany był ze swojej inwencji twórczej – potrafił wykonywać te same fragmenty danego dzieła w różnych wariantach. Jak zauważa autorka artykułu, największym problemem badaczy jest znalezienie właściwego tekstu źródłowego. Nie wszystkie kompozycje zachowały się w źródłach odpowiednich dla stworzenia edycji odpowiadającej współczesnym standardom. Niektóre autografy, rękopisy czy pierwodruki muzyczne zostały bezpowrotnie utracone lub zachowały się fragmentarycznie. W roku 2006 zainicjowany został projekt wydania serii „Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego”. Nad tworzeniem i opracowywaniem twórczej spuścizny Henryka Wieniawskiego czuwa Rada Naukowo-Wydawnicza działająca przy Towarzystwie Muzycznym jego imienia w Poznaniu. Publikacja serii ma dwa główne cele: odtworzenie w formie wydania źródłowego kształtu utworów w postaci najbliższej intencji kompozytora, by służyło ono zarówno współczesnej praktyce koncertowej, jak i badaniom naukowym, oraz umożliwienie jak najszerszego upowszechnienia jego twórczości w świecie muzycznym. Udostępnienie i popularyzacja dorobku Wieniawskiego oraz ocalenie go przed dalszymi stratami ma być najważniejszym efektem podjętych wysiłków. Wydanie „Dzieł Wszystkie Henryka Wieniawskiego” nie tylko przyczyni się do tego, że znaczenie jego dorobku w polskiej i światowej kulturze muzycznej zostanie bardziej docenione, ale też pozwoli przywrócić kompozytorowi zasłużone miejsce wśród najważniejszych postaci w historii wiolinistyk i nie tylko.

Słowa kluczowe: Henryk Wieniawski, XIX wiek, muzyka polska, wiolinistyka, dzieła wszystkie

Kontakt: Katedra Teatru i Sztuki Mediów, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań
E-mail: alina.madry@amu.edu.pl
Tel. 502582585
https://amu.edu.pl/uniwersytet/wyszukiwarka-pracownikow/osoba?id=10000430&alias=Alina-M%C4%85dry  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887