Konwersatorium 2009-2010-2011
 
Temat: 
Od zdumienia osobą do myślenia o osobie (część I)
24 listopada 2009 – Ks. prof. dr hab. Andrzej SZOSTEK MIC (KUL), Karola Wojtyły filozofia osoby
12 stycznia 2010 – Dr Kazimierz KRAJEWSKI (KUL), Osoba i jej spełnienie w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II
19 stycznia 2010 - Ks. dr hab. Alfred M. WIERZBICKI, prof. KUL, Jak dojrzewał personalizm w poezji Karola Wojtyły
 
 
16 lutego 2010 - Ks. dr hab. Krzysztof GUZOWSKI, prof. KUL, Światopogląd personalistyczny w ujęciu ks. Wincentego Granata
4 maja 2010 - Ks. prof. Massimo SERRETTI (Rzym, Urbino), Imię osoby

(część II)
 
 
 
 
 
15 października 2010 - Prof. dr hab. Władysław STRÓŻEWSKI (UJ), O osobie i wartościach
30 listopada 2010 - Dr hab. Marek PIECHOWIAK, prof. UAM, Osoba i jej godność w ujęciu  św. Tomasza z Akwinu i Kanta  
14 grudnia 2010 - Dr hab. Piotr GUTOWSKI, prof. KUL, O współczesnych wyzwaniach dla personalizmu
18 stycznia 2011 - Prof. dr hab. Piotr OLEŚ (KUL), Osoba a osobowość 
31 marca 2011 - Prof. dr Adrian REIMERS (Notre Dame University, USA), Poznanie osoby
4 kwietnia 2011 - Prof. dr hab. Stanisław JUDYCKI (UG), Personalistyczny teizm i pojęcie osoby 
24 maja 2011 - Prof. dr Juan Manuel BURGOS (Madryt), Metoda Karola Wojtyły. Między fenomenologią, personalizmem i metafizyką  
31 maja 2011 - Prof. dr John F. CROSBY (Franciscan University of Steubenville, USA), Osoba a nieskończoność