Jan Paweł II, papież

      BENEDYKT XVI  OGŁASZA  JANA PAWŁA II        BŁOGOSŁAWIONYM  (tvp)        

>>  Niech zstąpi Duch Twój!  i inne ważne słowa  (wideo)      

 

  >>  O Janie Pawle II na stronach KUL 

>>  Papieskie dziedzictwo w filozofii, teologii, literaturze oraz w dialogu kultur 

______________________________________________________________________________________________________

Ś w i ę t y   O j c i e c             Beatyfikacja_Jana_Paw__a_II.png

  -  w y n i e s i o n y     

     n a   o ł t a r z e          

 

 

 
   santo_subito.jpg                                "S a n t o   s u b i t o"  (zobacz o książce)Dlaczego___wi__ty._jpg.jpgJPII_Dlatego___wi__ty.jpg                                                      "D l a t e g o   ś w i ę t y"  (zobacz o książce) 

 

 

 

 >>   D z i e ń   p a p i e s k i - nowa strona www,

      integrująca wiele "papieskich" stron    

                                                                                                                                                                                                                                                        beatyfikacjaBgMain_v2.jpg                         >>   B e a t y f i k a c j a 

 n a   a n t e n i e                                

 Polskiego Radia      >> na watykańskich stronach YouTube 

            >>   Zintegrowana baza tekstów papieskich    CMJPII.gif

 

    

>>  Filozof otwarty na Objawienie                                                                (artykuł Kardynała Stanisława Nagy'ego SCJ)  

 


 

 

JP2_01.jpgJan Paweł II oraz ks. prof. Stanisław Nagy SCJ (obecnie kardynał, honorowy przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL) i ks. prof. Tadeusz Styczeń SDS (najbliższy naukowy współpracownik Karola Wojtyły, założyciel i wieloletni Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL,            zm. 14 X 2010r.)

 

 

           >>  Lubelskie lata Karola Wojtyły.   Kalendarium    Zdjęcia 

>>  Pontyfikat naszego Świętego Ojca  

           >>  Historia pontyfikatu we wspomnieniach

           >>  Dźwiękowe fragmenty papieskich homilii

>>  Pierwsze spotkanie społeczności KUL ze swoim  Profesorem-Papieżem

           >> KUL, 9 czerwca 1987 (zdjęcia) 

>>  Seminarium Instytutu z Janem Pawłem II w Castel Gandolfo (sierpień 1997 roku)


                   >>  2 kwietnia 2005 - świadectwo ks. Tadeusza Stycznia SDS  

>>  Karol - Papież, który pozostał człowiekiem. Końcówka filmu  

 


 

                 >>  Człowiek z dalekiego kraju.  Biografia w studenckim skrócie audio/wideo 

 


 

          Jan Paweł II   -   H  o  m  i  l  i  e :                    

                

  

 

 

  na Boże Narodzenie   

                                                                                                           

                                          na Boże Ciało

                

 

 

 

  paschalne