Wydawnictwa własne

KONIEC OSOBY? 4 (116)
Maria FILIPIAK – Filozofia osoby

DOI 10.12887/29-2016-4-116-30

Zofia ZARĘBIANKA – „Takie piękno nazywa się Miłosierdzie”. Koncepcje miłosierdzia zawarte w dramacie Brat naszego Boga Karola Wojtyły w kontekście encykliki Dives in misericordia Jana Pawła II

DOI 10.12887/29-2016-4-116-17

Joanna WOJNICKA – Beginka we współczesnej Europie. O filmie Hadewijch Brunona Dumonta

DOI 10.12887/29-2016-4-116-16

Jan WADOWSKI – W poszukiwaniu adekwatnej antropologii. Trudności i postulaty

DOI 10.12887/29-2016-4-116-13

Joanna TRZÓPEK – Osoba. (Jeszcze) problem czy (już) ślepy zaułek współczesnej psychologii?

DOI 10.12887/29-2016-4-116-08

Piotr ŚLĘCZKA SDS – Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce

DOI 10.12887/29-2016-4-116-18

Ks. Robert SKRZYPCZAK – Osoba – substancja – relacja. Antonio Rosmini jako prekursor personalizmu europejskiego

DOI 10.12887/29-2016-4-116-03

Robert POCZOBUT – Kategoria osoby w kontekście kognitywistyki

DOI 10.12887/29-2016-4-116-09

Filip MAJ – „Ciągła melodia naszego życia”. Osobowość, ja i twórczość jako formy istnienia podmiotowego według Henri Bergsona

DOI 10.12887/29-2016-4-116-07

Agnieszka LEKKA-KOWALIK – O konsekwencjach dwuznaczności terminu „tożsamość osobowa”. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych

DOI 10.12887/29-2016-4-116-19

Kazimierz KRZYSZTOFEK – Kim staje się jednostka ludzka w dwudziestym pierwszym wieku? Pytania i hipotezy

DOI 10.12887/29-2016-4-116-10

Tadeusz KOBIERZYCKI – Czy osoba istnieje? „Ja” i osobowość – dezintegracja i transcendencja

DOI 10.12887/29-2016-4-116-06

Katarzyna JASIŃSKA – Praxis drogą poznania i spełniania się osoby. Myśl Karola Wojtyły jako inspiracja dla pedagogów

DOI 10.12887/29-2016-4-116-04

Grzegorz HOŁUB – Odejście osoby ludzkiej? Od ucieleśnienia do sfery wirtualnej

DOI 10.12887/29-2016-4-116-11

Ks. Marcin FERDYNUS – Projektowanie osób? O depersonalizacji człowieka we współczesnym transhumanizmie

DOI 10.12887/29-2016-4-116-12

Lilianna DORAK-WOJAKOWSKA – Człowiek i przedmiot w teatrze Józefa Szajny

DOI 10.12887/29-2016-4-116-15

Jaromir BREJDAK – Być osobą. O antropomorficznym wymiarze świata

DOI 10.12887/29-2016-4-116-05

Sławomir BOBOWSKI – Jezus odmitologizowany? Antyewangelia według José Saramago

DOI 10.12887/29-2016-4-116-14

Adam F. BARAN – Niezłomny. O Janie Rodowiczu „Anodzie”
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »