Wydawnictwa własne

ETHOS Rok 30 2017 nr 3 (119)
Maria FILIPIAK – Światło, na które oczekujemy

DOI 10.12887/30-2017-3-119-26

Marcin TREPCZYŃSKI – Światło jako arché świata. Metafizyka światła Roberta Grosseteste

DOI 10.12887/30-2017-3-119-07

Agnieszka TES – Obecne, kontemplacyjne, tworzące. O sposobach przejawiania się światła we współczesnym polskim malarstwie abstrakcyjnym

DOI 10.12887/30-2017-3-119-15

Michał SOKULSKI – Wieszczowie i czyny prorocze. Zygmunta Krasińskiego rozważania o poezji i poetach w kontekście genezy proroctwa Przedświtu

DOI 10.12887/30-2017-3-119-13

Agata SKAŁA – Aksjomaty i mistyfikacje, czyli o świetle i ciemnej stronie poznania. Szkic do portretu Juliana Ochorowicza

DOI 10.12887/30-2017-3-119-17

Tomasz SIKORA – Teurgia światła. Wybrane zagadnienia mistyki światła w judaizmie

DOI 10.12887/30-2017-3-119-08

Adam POTKAY – O czymś, „co wiecznie już-już ma się ziścić”. Przemiany nadziei w epoce romantyzmu (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/30-2017-3-119-11

Katarzyna PACHNIAK – Pojęcie światła w islamie. Mistyka światła w traktacie Nisza świateł Al-Ghazalego

DOI 10.12887/30-2017-3-119-09

Krzysztof LEŚNIEWSKI – Widzieć światłość. Światłość Boża w tradycji chrześcijaństwa wschodniego

DOI 10.12887/30-2017-3-119-04

Jarosław KUPCZAK OP – Od poznania do spotkania. O Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły

DOI 10.12887/30-2017-3-119-19

Dobrosław KOT – Czcigodne jarzmo metafory. Kilka uwag na marginesie Platońskiej paraboli jaskini

DOI 10.12887/30-2017-3-119-06

Jacek JANOWSKI – Ciemna strona światłowodów. O potrzebie zintegrowanych badań nad cywilizacją informacyjną

DOI 10.12887/30-2017-3-119-18

Agnieszka K. HAAS – Ciemności pełne światła. Niemiecka literatura i malarstwo przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku wobec problemu (samo)poznania

DOI 10.12887/30-2017-3-119-12

Michał HAAKE – Mowa Transcendencji. Hermeneutyka światła w religijnym malarstwie Caravaggia

DOI 10.12887/30-2017-3-119-14

Adam FITAS – Światło z dołu. O kole polonistycznym w humanistyce uniwersyteckiej (Uwagi na marginesie historii Koła Polonistów Studentów KUL)

DOI 10.12887/30-2017-3-119-20

Tomasz FERENC, Bartłomiej TALAGA – Lux machina, czyli kilka uwag o fotografii i świetle

DOI 10.12887/30-2017-3-119-16

Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105). Teologiczna lektura idei światła w tradycjach Starego Testamentu

DOI 10.12887/30-2017-3-119-03

Bartłomiej BRĄŻKIEWICZ – Blask Taboru. Światło ikony. Od bizantyńskiej mozaiki do Andrieja Rublowa

DOI 10.12887/30-2017-3-119-05

WSTYD 2017 nr 2 (118)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »