Wydawnictwa własne

ETHOS Rok 31 2018 nr 4(124)
Marcin T. ZDRENKA − Etyczna problematyczność figury upadku

DOI 10.12887/31-2018-4-124-10

Adriana WARMBIER – Pamięć zraniona. Renarratywizacja i problem tożsamości osobowej

DOI 10.12887/31-2018-4-124-08

Agnieszka TES – Piętno upadku. Wybrane aspekty twórczości Anselma Kiefera

DOI 10.12887/31-2018-4-124-15

Andrzej SZOSTEK MIC – Alienacja: problem wciąż aktualny. W nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/31-2018-4-124-16

Marcin SUBCZAK − Upadek człowieka jako choroba duszy. Diagnostyczno-terapeutyczny wymiar Platońskich dialogów

DOI 10.12887/31-2018-4-124-06

Natalia STENCEL – Mistyczny upadek? O fenomenie „nocy ciemnej” w kontekście języka

DOI 10.12887/31-2018-4-124-05

Rafał SOLEWSKI – Upadki sztuki dwudziestego wieku a metafizyka. O wybranych teoriach filozoficznych i działaniach artystycznych potencjalnie z nimi związanych

DOI 10.12887/31-2018-4-124-09

Adam SAWICKI – Grzech wiedzy i próba wolności. Pojęcie Upadku w religijno-filozoficznych koncepcjach Lwa Szestowa i Nikołaja Bierdiajewa

DOI 10.12887/31-2018-4-124-07

Furio PESCI − Upadek i odkupienie. Perspektywa pedagogiczna

DOI 10.12887/31-2018-4-124-14

Andrzej NIEWIADOMSKI – Katastrofizm poetycki. Próba stabilizacji pojęcia i „ciągi dalsze”

DOI 10.12887/31-2018-4-124-13

Łukasz NIEWCZAS – „Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym”. Cyprian Norwid o „rozbiorze” Polski

DOI 10.12887/31-2018-4-124-17

Jacek MYDLA – Między teodyceą a psychologią. Wizje upadku w Raju utraconym Johna Miltona

DOI 10.12887/31-2018-4-124-12

Dobrosław KOT – Upadek mitu upadku mitu
Maria FILIPIAK – Upadek

DOI 10.12887/31-2018-4-124-22

Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana” (Sdz 2,11). Teologiczne aspekty upadku w Księdze Sędziów

DOI 10.12887/31-2018-4-124-03

Piotr CZARNECKI – W poszukiwaniu genezy zła. Koncepcja upadku w doktrynach katarskich a interpretacja „dekonstrukcjonistyczna”

DOI 10.12887/31-2018-4-124-04

Dorota CHABRAJSKA – Bezwzględność formy. O upadku pewnego typu kultury
ETHOS Rok 31 2018 nr 3 (123)
Maria FILIPIAK – Książka

DOI 10.12887/31-2018-3-123-22

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »