Instytut Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydawnictwa własne

ETHOS Pieniądz 2018 nr 1(121)
Anna ZACHOROWSKA-MAZURKIEWICZ – Miejsce wymiany niepieniężnej w ekonomii. Studium przypadku nieodpłatnej pracy kobiet

DOI 10.12887/31-2018-1-121-15

Szymon WRÓBEL – Możliwość ateizmu a możliwości ateizmu

DOI 10.12887/31-2018-1-121-08

Ks. Alfred M. Wierzbicki – Artysta porzuca filozofa. Mahler wobec Nietzschego
John STEPAN – Pieniądz, cena, wartość i wymiana (tłum. G. Dąbkowski)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-14

Clemens SEDMAK – Oścień dla ciała? Ubóstwo i pieniądz w tradycji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-03

Adrian J. Reimers – Uniwersytet a kultura osoby (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-17

Piotr MASIUKIEWICZ – Piramidy finansowe. Aspekty ekonomiczne oraz etyczne decyzji klientów

DOI 10.12887/31-2018-1-121-10

Jan KŁOS – „Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza

DOI 10.12887/31-2018-1-121-04

Włodzimierz KACZOCHA – Od separatyzmu do postawy solidarności. Normy etyczne a wolny rynek

DOI 10.12887/31-2018-1-121-09

Fr. Bronisław JAKUBIEC, SDS – W osiemdziesiątą rocznicę święceń …
Maria FILIPIAK – Pieniądz – sprawiedliwość – solidarność

DOI 10.12887/31-2018-1-121-24

Flavio FELICE, Enzo DI NUOSCIO – Pieniądz, rynek, wiedza i reguły

DOI 10.12887/31-2018-1-121-12

Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru” (Syr 7,18). Pieniądz w Biblii

DOI 10.12887/31-2018-1-121-05

Agnieszka Dragan-Pawlusiak – Filantropia jako współczesne narzędzie spekulacji

DOI 10.12887/31-2018-1-121-11

Waldemar CZAJKOWSKI – Filozofia pieniądza a utopie

DOI 10.12887/31-2018-1-121-07

Katarzyna BALBUZA – Monety cesarza Tytusa. Kilka uwag o rzymskim mennictwie restytucyjnym

DOI 10.12887/31-2018-1-121-06

ETHOS Ból 2017 nr 4(120)
Zofia ZARĘBIANKA – Śmierć jako spełnienie Miłości. Dialektyka śmierci i miłości w Rozważaniu o śmierci Karola Wojtyły

DOI 10.12887/30-2017-4-120-17

Krzysztof WIECZOREK – Samotność bólu, ból samotności

DOI 10.12887/30-2017-4-120-03

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »