Wydawnictwa własne

OBCY 2017 nr 1(117)
Alicja ŻYWCZOK – Współodczuwanie cudzych stanów psychicznych. Refleksje inspirowane fenomenologicznym dziedzictwem Edith Stein oraz wynikami badań nauk szczegółowych

DOI 10.12887/30-2017-1-117-09

Szymon WRÓBEL – Historyczność albo alienacja. Od Georga Wilhelma Friedricha Hegla do Marka Siemka

DOI 10.1288730-2017-1-117-10

Alfred M. WIERZBICKI – Granice prawa. W odpowiedzi na polemikę Piotra Ślęczki SDS Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce

DOI 10.12887/30-2017-1-117-17

Krzysztof T. WIECZOREK – Opuścić bezpieczne schronienie. Problem obcości w świetle filozofii dialogu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-06

Maciej TROJAN, Julia SIKORSKA – Grzech antropocentryzmu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-12

Ks. Marek SKIERKOWSKI – Obcy wśród swoich. Jezus w Jerozolimie

DOI 10.12887/30-2017-1-117-04

Jakub SADOWSKI – Młody, czyli mniej radziecki. Wokół figury wyobcowania w kinematografii pierestrojki

DOI 10.12887/30-2017-1-117-15

Grażyna OSIKA – Kontynuując rozmowę… W nawiązaniu do wypowiedzi Agnieszki Lekkiej-Kowalik O konsekwencjach dwuznaczności terminu „tożsamość osobowa”. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki „Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych”

DOI 10.12887/30-2017-1-117-18

Dobrosław KOT – Cudzoziemiec

DOI 10.12887/30-2017-1-117-05

Maciej KAŁUŻA – Obcy, absurdalny świat i obcy spoglądający z lustra. Motywy obcości w twórczości Alberta Camusa

DOI 10.12887/30-2017-1-117-07

Jerzy W. GAŁKOWSKI – Człowiek – istota przeżywająca

DOI 10.12887/30-2017-1-117-16

Adam FITAS – Błędny czytelnik i literatura. Uwagi po lekturze tekstu Mirosławy Chudej Błędny czytelnik

DOI 10.12887/30-2017-1-117-19

Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o obcych, imigrantach i wykluczonych

DOI 10.12887/30-2017-1-117-27

Dominika DZWONKOWSKA – „Inność zwierzęcia”. Kłopotliwa relacja Homo sapiens z resztą królestwa Animalia

DOI 10.12887/30-2017-1-117-11

Ks. Dariusz DZIADOSZ – „I wy byliście przybyszami...” (Kpł 19,34). „Obcy” w religijnym i społeczno-kulturowym kontekście Biblii Hebrajskiej

DOI 10.12887/30-2017-1-117-03

Henryk DUDA – „Uniwersytet jest najważniejszy”. Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum

DOI 10.12887/30-2017-1-117-20

Paweł BEM – Filologia: nieprzerwana wola zrozumienia innego

DOI 10.12887/30-2017-1-117-13

Katarzyna BALBUZA – „Obcy” oszczędzeni w triumfach rzymskich. Dalsze losy prominentnych jeńców w Rzymie w okresie schyłku republiki i w epoce pryncypatu

DOI 10.12887/30-2017-1-117-14

Marzena ADAMIAK – Konsternująca realność. Problem z pojęciem kobiecości w kontekście odwołania do doświadczenia

DOI 10.12887/30-2017-1-117-08

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »