O Instytucie

Instytut Jana Pawła II KUL został powołany do istnienia uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 25 VI 1982 roku jako międzywydziałowy ośrodek tejże uczelni, w celu prowadzenia "studiów nad myślą i dziełem Papieża Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa" (Regulamin Instytutu).W swoich badaniach Instytut Jana Pawła II KUL koncentruje się tak na nauczaniu Ojca Świętego, zwłaszcza na zagadnieniach dotyczących "filozofii i teologii człowieka oraz moralności, jak również na Jego misji pasterskiej w Kościele i świecie współczesnym" (tamże).

Instytut prowadzi studia w szczególności nad następującymi problemami:
- filozofia i teologia osoby ludzkiej,
- nienaruszalność ludzkiego życia,
- godność małżeństwa i rodziny,
- niezmienność i powszechność norm moralnych,
- kwestie dotyczące etyki społecznej.
Zarząd Instytutu

ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL - dyrektor, Tadeusz STYCZEŃ SDS - honorowy dyrektor (zm. 14 X 2010), dr Tomasz GÓRKA - sekretarz, dr Kazimierz KRAJEWSKI - członek zarządu

JP2_02.jpg