Konwersatorium 2000-2001-2002
Solidarność – w imię czego? Co jest źródłem solidarności? Co jest wspólnototwórcze?