Recenzenci 2013
Nr 4(104)

ethos104

Jan ADAMOWSKI
Marek BIESIADA
Maria BŁASZKIEWICZ
Jan CZERNIAWSKI
Marek DZIEKAN
ks. Augustyn ECKMANN
Mirosław FILIPOWICZ
Joanna GÓRNICKA-KALINOWSKA
James W. HEISIG
Zbigniew JACYNA-ONYSZKIEWICZ
Bożena JANDA-DĘBEK
ks. Zenon KOŁODZIEJCZAK
ks. Tadeusz KOŁOSOWSKI
ks. Ryszard KOZŁOWSKI
Agnieszka KOZYRA
Jakub Z. LICHAŃSKI
Mariola MARCZAK
Wojciech MICHERA
Jadwiga MIZIŃSKA
Krzysztof MŁYNARCZYK
Remigiusz POŚPIECH
Zenon E. ROSKAL
Jacek SCHMIDT
Marek S. SZCZEPAŃSKI
Anna ŚLIZ
Renata TAŃCZUK
Barbara WIDERA
Anna WIECZORKIEWICZ
Ryszard WINIARSKI
Joanna WOJNICKA
Mirosław ŻELAZNY
Tadeusz J. ŻUCHOWSKI

Nr 3(103)

ETHOS_103_ok__.jpg 

Włodzimierz GALEWICZ
Jacek JAŚTAL
Adam KALBARCZYK
Elżbieta KAUER-BUGAJNA
Aleksandra KĘDZIERSKA
Leszek KOLEK
Jarosław KUPCZAK OP
Janina LABOCHA
ks. Artur MALINA
Jarosław MERECKI SDS
Jadwiga MIZIŃSKA
Stanisława NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA
Andrzej NIEMCZUK
Jarosław PŁUCIENNIK
ks. Bogdan PONIŻY
Alina RYNIO
Magdalena SAGANIAK
Jacek SALIJ OP
Krzysztof STACHEWICZ
Natasza SZUTTA
Wacław WALECKI
Andrzej ZAWADZKI
Ireneusz ZIEMIŃSKI
 
 
Nr 2(102)
  ok___102.jpg
 
ks. Stanisław BAFIA
Wanda BAJOR
ks. Tadeusz BIESAGA
Małgorzata BOGACZYK-VORMAYR
Andrzej DERDZIUK OFMCap
Zbigniew DROZDOWICZ
ks. Augustyn ECKMANN
ks. Leonard FIC
Jakub GOMUŁKA
Honorata JAKUSZKO
Zdzisław KIJAS OFMConv
Ks. Tadeusz KOŁOSOWSKI
Krzysztof KOSIOR
Ryszard LIBERKOWSKI
Aleksander MADYDA
Jarosław MERECKI SDS
Zbigniew NĘCKI
Andrzej NIEWIADOMSKI
Wojciech PISULA
Maciej RAJEWSKI
Danuta ŚLĘCZEK-CZAKON
ks. Adam ŚWIEŻYŃSKI
Stanisław ZIEMIAŃSKI SJ
 
 
Nr 1(101)
  Ethos101_ok__.jpg
 
Andrzej CHMIELECKI
Józef DĘBOWSKI
Anna GŁĄB
Jan GROSFELD
Marek HETMAŃSKI
Marcin IWANICKI
Janusz JUSIAK
Jan KŁOS
Maciej KOCIUBA
Ryszard KOZŁOWSKI COr
Aleksandra KUNCE
Marek MACIEJCZAK
ks. Ryszard MOŃ
Andrzej NIEMCZUK
ks. Sławomir NOWOSAD
Maciej RAJEWSKI
Adriana SCHETZ
Tadeusz SZUBKA
Ewa THOMPSON
Ireneusz ZIEMIŃSKI
 
 
 

  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887