Austriacki Krzyż Honorowy

 Ks. prof. Tadeusz Styczeń SDS został wyróżniony Austriackim Krzyżem Honorowym Pierwszej Klasy w dziedzinie Nauki i Sztuki. Odznaczenie zostało nadane przez prezydenta Austrii Heinza Fischera.

Uroczystość przekazania odznaczenia miała miejsce 14 maja 2008 r. w Ambasadzie Austrii w Warszawie. W imieniu nieobecnego księdza profesora odznaczenie z rąk Ambasadora dra Alfreda Längle odebrali ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, kierownik katedry etyki KUL. Podczas uroczystości Pan Ambasador Längle wygłosił okolicznościową laudację, w której scharakteryzował etapy pracy naukowej księdza profesora Stycznia i przypomniał jego najważniejsze publikacje z dziedziny etyki.

Trwa pobieranie plików ...