zobacz powiększenie


nr 1-2(77-78)Ethos teatru


Cena brutto: 15,00 PLN

Teatr przeżywa renesans - to stwierdzenie zdaje się oczywiste w sytuacji, gdy człowiek w Polsce świadomie legitymuje się podmiotowością prawną i ekonomiczną, gdy rozwój gospodarki nabiera tempa, a społeczeństwo się bogaci. Jak wśród wielości oferowanych produktów nie zagubić tego, co stanowi mnie, co stanowi o mnie jako o osobie - podmiocie wolnym i świadomym? Jaki wybrać teatr albo konkretne przedstawienie, by zyskać, nie stracić? Chciałoby się powiedzieć słowami Antygony i świętego Pawła: dla mnie śmierć to zysk. Dziwne słowa, przedziwnie uderzające we współczesnego człowieka, Polaka. Może więc renesans teatru to jedynie określenie ilości i różnorodności gatunkowej? W obecnym numerze "Ethosu" zajrzymy "za kulisy" teatru i w "lustro" teatru. Zastanowimy się, czym jest teatr, a w nim człowiek, i w jaki sposób teatru doświadczać, badać go, interpretować. I zobaczymy, jaki w owym lustrze ukaże nam się człowiek.Pliki do pobrania:

» 77_78_Spis.tresci.doc
» 77_78_Edytorial.doc
» 77_78_Contents.doc
» 77_78_Summary.doc
» 77_78_Kosinski.doc


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887