zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-06Ks. Kazimierz M. WOLSZA – Fenomenologia lęku


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia opis fenomenu lęku, szczególnie trzech jego aspektów: źródeł, struktury i skutków. Źródła lęku mogą być realne lub wyimaginowane. Należą one do kategorii przyszłości, którą Martin Heidegger określa jako malum futurum. Konstytutywnymi elementami struktury lęku są: niepokój, zakłócenie poznania rzeczywistości, bezradność, irracjonalność. Do negatywnych skutków lęku należą: agresja, uzależnienia, postawa zamknięta wobec świata i ludzi. W ostatniej części artykułu pojawia się pytanie o możliwość pokonania lęku. Søren Kierkegaard pisze w dziele Pojęcie lęku, że kto nauczył się odczuwania lęku we właściwy sposób, nauczył się rzeczy najważniejszej. Lęk można opanować lub przezwyciężyć dzięki nadziei, miłości i wierze.

Słowa kluczowe: lęk, niepokój, fenomenologia, nadzieja, miłość, wiara, Martin Heidegger, Søren Kierkegaard

Kontakt: Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii, Uniwersytet Opolski,
ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole
E-mail: kwolsza@uni.opole.pl
Tel. 77 4423768Pliki do pobrania:

» 108Wolsza.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887