zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-10Dariusz SKÓRCZEWSKI – Dyskutować z artystą, czyli humanistyka w ruinie. Esej nie tylko pro domo sua


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej dotyczy obecnej kondycji nauk humanistycznych w Polsce i perspektywy ich przetrwania w obliczu komercyjno-korporacyjnego podejścia rządu do uniwersytetu, kryzysu nakładów na naukę, kryzysu demograficznego i pogłębiającej się dewaluacji uniwersytetu w obowiązującym dziś, liberalnym modelu kształcenia, zrywającym związek między uniwersytetem a życiem i tożsamością narodu. W sytuacji, jaka panuje w zarządzaniu polską humanistyką na poziomie ministerialnym, jak również uczelnianym, autor dostrzega mentalne skutki postkolonialnego kompleksu niższości oraz pułapki myślenia nominalistycznego, przejawiającego się magiczną wiarą w naprawcze efekty standaryzacji procesu kształcenia.

Słowa kluczowe: uniwersytet, humanistyka, reforma kształcenia wyższego, finansowanie nauki, edukacja liberalna

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: dareus@kul.pl
http://www.kul.pl/art_28053.htmlPliki do pobrania:

» 109_Skorczewski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887