zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-12Natalia STENCEL – Iluzja postępu? O filozoficznym sensie zwrotu cyfrowego w humanistyce


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest opisanie zjawiska tak zwanego zwrotu cyfrowego w humanistyce w kontekście paradygmatu nauk humanistycznych oraz w odniesieniu do znaczenia pojęcia postępu w przypadku różnych dziedzin nauki.

Oparciem dla diagnoz krytycznych wobec założeń zwrotu cyfrowego są między innymi poglądy Hansa G. Gadamera, Wilhelma Diltheya, Thomasa Kuhna i Leszka Kołakowskiego, którzy podejmowali problematykę statusu nauk humanistycznych, ich specyfiki oraz wyodrębnienia ich zadań. W toku analiz postawione zostaje pytanie o samą definicję „cyfryzacji” humanistyki, a także o to, co decyduje o „digitalnym” charakterze badań. Projekt zwrotu cyfrowego – w świetle tych rozważań – wydaje się nawiązywać do tezy o potrzebie wszechogarniającej harmonii i obiektywizacji w badaniach naukowych, która to potrzeba jest rezultatem dominującego statusu nauk ścisłych.

„Cyfryzacja” humanistyki zostaje również przedstawiona w świetle konsekwencji, jakie mogą przynieść tendencje takie, jak automatyzacja procesu interpretacji oraz detronizacja tekstu na rzecz obrazu. Kluczowym zagadnieniem pozostaje przy tym rozumienie pojęcia postępu w ścisłym odniesieniu do paradygmatu nauk humanistycznych.

Słowa kluczowe: iluzja postępu, paradygmat, humanistyka cyfrowa

Kontakt: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 16-18, 30-007 Kraków

E-mail: n.stencel@wp.pl

 Pliki do pobrania:

» 112stencel.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887