zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-12Natalia STENCEL – Iluzja postępu? O filozoficznym sensie zwrotu cyfrowego w humanistyce


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest opisanie zjawiska tak zwanego zwrotu cyfrowego w humanistyce w kontekście paradygmatu nauk humanistycznych oraz w odniesieniu do znaczenia pojęcia postępu w przypadku różnych dziedzin nauki.

Oparciem dla diagnoz krytycznych wobec założeń zwrotu cyfrowego są między innymi poglądy Hansa G. Gadamera, Wilhelma Diltheya, Thomasa Kuhna i Leszka Kołakowskiego, którzy podejmowali problematykę statusu nauk humanistycznych, ich specyfiki oraz wyodrębnienia ich zadań. W toku analiz postawione zostaje pytanie o samą definicję „cyfryzacji” humanistyki, a także o to, co decyduje o „digitalnym” charakterze badań. Projekt zwrotu cyfrowego – w świetle tych rozważań – wydaje się nawiązywać do tezy o potrzebie wszechogarniającej harmonii i obiektywizacji w badaniach naukowych, która to potrzeba jest rezultatem dominującego statusu nauk ścisłych.

„Cyfryzacja” humanistyki zostaje również przedstawiona w świetle konsekwencji, jakie mogą przynieść tendencje takie, jak automatyzacja procesu interpretacji oraz detronizacja tekstu na rzecz obrazu. Kluczowym zagadnieniem pozostaje przy tym rozumienie pojęcia postępu w ścisłym odniesieniu do paradygmatu nauk humanistycznych.

Słowa kluczowe: iluzja postępu, paradygmat, humanistyka cyfrowa

Kontakt: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 16-18, 30-007 Kraków

E-mail: n.stencel@wp.pl

 Pliki do pobrania:

» 112stencel.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887