zobacz powiększenie


ON SILENCE AND NOT SPEAKING 1 (113)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

“Ethos” 29: 2016 No. 1(113)

ON SILENCE AND NOT SPEAKING

 • From the Editors – Speaking of Silence... (P.M.)
 • J o h n   P a u l II – “All need to learn a silence” (Extracts from the Apostolic Letter Orientale Lumen: Sections 11-16)

COMMUNICATION THROUGH SILENCE

SILENCE AS A MEANS OF EXPRESSION

BETWEEN WORDS AND SILENCE

THE WISDOM OF SILENCE

THE SILENCE THAT HIDES

POLEMICS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

 • Katarzyna  J a s i ń s k a – Self-Fulfillment Is a Calling (review of I. Mizdrak’s Ku wolności i samospełnieniu człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2014)
 • Krzysztof  D y b c i a k – A Scholar Equal to the Writer (review of M. Nowak’s Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa: Więź, 2014)
 • Jakub  G u ż y ń s k i – Is Evil Comprehensible? (review of M. Jaranowski’s Rekonstrukcja zła: Etyczne aspekty opresji w świetle refleksji “ocalonych,” Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015)
 • Edoardo  M a r t i n e l l i – Towards the Anthropological Basis of Manipulation (review of Manipulation: Theory and Practice, ed. Ch. Coons, M. Weber, Oxford University Press, Oxford 2014) (transl. by K. Zaborowski, SDS) Books recommended by Ethos (K. Loska, Mistrzowie kina japońskiego, Kraków: Universitas, 2015; Fr. A.M. Wierzbicki, Szeroko otwierał drzwi Kościoła, Gaudium, Lublin 2016)

REPORTS

 • Daniel  Z a r e w i c z – The Vectors of Psychiatry in Modern Society (report on the Third Open Philosophical-Psychiatric Seminar “The Diagnoses of Modernity,” Faculty of Psychology and Sociology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 12-13 Nov. 2015)
 • Ryszard  Z a j ą c z k o w s k i – A Reading of Józef Wittlin (report on an International Conference “Józef Wittlin: A Writer in the Borderland of Cultures,” KUL, Lublin, 29 May 2015)
 • Mitchell  W e l l e, Michael P.  M u s i e l e w i c z – The Future of Theoretical Philosophy (report on the OZSW Graduate Conference in Theoretical Philosophy, Radboud University, Nijmegen, 29 April-1 May, 2015)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

 • Mirosława  C h u d a – To Be Silent, and to Be

BIBLIOGRAPHY

Notes about the Authors

Abstracts 1. ISSN 0860-8024
 2. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 20.00
 3. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 4. DOI Prefix 10.12887