zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-08Joanna TRZÓPEK – Osoba. (Jeszcze) problem czy (już) ślepy zaułek współczesnej psychologii?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Pojęcie osoby – jako różne od pojęcia człowieka czy pojęcia jednostki – we współczesnej psychologii naukowej niemal nie występuje, czerpie ono bowiem swoje specyficzne znaczenie z antropologii filozoficznej. W psychologii zaznaczyło swoją obecność przede wszystkim w nurtach nienaturalistycznych, takich jak psychologia humanistyczna czy egzystencjalna. Konceptualizacja osoby w tych ostatnich, zwłaszcza u Rogersa i Frankla, stała się więc punktem wyjścia artykułu. W dalszej jego części odnoszę te dwa – dość zresztą odrębne – rozumienia osoby do wybranych aspektów współczesnego mainstreamu psychologii, a więc do psychologii osobowości, poznawczej, społecznej i neuronauki. Pojawiają się istotne pytania dotyczące z jednej strony możliwości takiej redefinicji pojęcia osoby, która pozwoliłaby wykorzystywać je w szeroko rozumianych badaniach empirycznych uprawianych w ramach podejścia naturalistycznego. Z drugiej jednak strony zwraca uwagę kwestia granic takiej redefinicji, należy bowiem zachować ostrożność, by nie zatracić w ten sposób tego, co w pojęciu osoby jest najistotniejsze.

Słowa kluczowe: osoba, samoregulacja, moralna fenomenologia, procesy automatyczne i kontrolowane

Kontakt: Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii, Instytut Psychologii Stosowanej,
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail: joanna.trzopek@gazeta.pl
Tel. 12 6645708
http://www.uj.edu.pl/web/instytut-psychologii-stosowanej/dr-hab-joanna-trzopekPliki do pobrania:

» 116_Trzopek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887