zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-12Bohdan HALCZAK – Między nacjonalizmem i odwetem a pragmatyzmem. Akcja „Wisła” w świetle idei polskiego egoizmu narodowego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

28 kwietnia 1947 roku rozpoczęła się w Polsce akcja o kryptonimie „Wisła”. Trwała ona trzy miesiące, a jej celem była likwidacja mniejszości ukraińskiej w Polsce. Komunistyczne władze polskie planowały osiągnąć ten cel poprzez wysiedlenie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski, gdzie zamieszkiwała ona w zwartych skupiskach, a następnie deportowanie jej na ziemie zachodnie i północne i przymusowe osiedlenie w dużym rozproszeniu. W trakcie akcji „Wisła” wojsko oraz siły policyjne wysiedliły ponad 140 tysięcy Ukraińców i członków rodzin mieszanych. Władze komunistyczne liczyły na to, że wysiedlona ludność ukraińska ulegnie szybkiej polonizacji. Mniejszość ukraińska jednak przetrwała. Główny cel akcji „Wisła” nie został zatem zrealizowany.

Słowa kluczowe: Polska, mniejszość ukraińska, akcja „Wisła”, wysiedlenie, deportacja

Kontakt: Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa, Instytut Nauk o Państwie i Prawie,
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski,
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

E-mail: b.halczak@wpa.uz.z.gora.pl
Tel. 68 3282535
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_HalczakPliki do pobrania:

» 118_Halczak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887