zobacz powiększenie


ETHOS Rok 31 2018 nr 3 (123)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 31 2018 nr 3(123)

KSIĄŻKA

ZROZUMIEĆ KSIĄŻKĘ

POCZĄTKI

KSIĄŻKA JAKO ZAGROŻENIE?

KU PIĘKNU

DZIŚ I JUTRO KSIĄŻKI

ODCZYTAĆ NA NOWO
Wokół spuścizny Karola Wojtyła–Jana Pawła II

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II 
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Wojtyła w poszukiwaniu formy pojemnej (rec. Z. Zarębianka, Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018)
  • Janusz MARIAŃSKI – Ku nowym drogom i nowej misji Kościoła (rec. A. Zduniak, Event w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2018)
  • Propozycje „Ethosu” (A.M. Wierzbicki, Ulica Bernardyńska, Fundacja Chrońmy Dziedzictwo, Lublin 2018; J. Dobrowolski, Niewolnicy i panowie. Sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887