zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-1-125-07Dobrosław KOT – Niesłychany Obcy


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Greckie słowo „xenos” znaczy między innymi „obcy” i „niesłychany”. Jaką rolę odgrywa w spotkaniu z Obcym słuchanie? Refleksja nad poznaniem od wieków podporządkowana jest dwóm metaforom: greckiej metaforze światła i poznania jako widzenia oraz bliblijnej metaforze głosu i poznania jako słuchania. W eseju podjęto próbę zderzenia tych dwu tradycji i pokazania napięcia między nimi. Głos daimoniona, spotkanie z twarzą Innego, Orfeusz, który oglądając się za siebie na zawsze traci Eurydykę, głos dziewczyny z wiersza Leśmiana – to motywy, wokół których osnuty jest namysł autora nad zagadnieniem „niesłychanego Obcego”.

Słowa kluczowe: Obcy, Inny, niesłychany, słuchanie, daimonion, spojrzenie, twarz, spotkanie, dialog, głos, polityki migracyjne, polityki zamieszkiwania

Kontakt: Katedra Filozofi i, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 16, pok. 44c, 31-510 Kraków
E-mail: dobrokot@interia.pl
https://gap.uek.krakow.pl/dr-dobroslaw-kot/Pliki do pobrania:

» 125_Kot.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887