zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-2-126-19Maciej NOWAK – Miasto – jazz – fotografia


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Maciej NOWAK – Miasto – jazz – fotografia

DOI 10.12887/32-2019-2-126-19

 

Esej poświęcony został konsekwencjom pojawienia się nowoczesnego miasta jako podstawowego środowiska, w którym rozwija się od ponad stu lat twórczość artystyczna. Autor wskazuje na konsekwencje tego zjawiska w dziedzinie muzyki, skupiając się na jazzie. Następnie przechodzi do problemu możliwości reprezentacji wizualnej miejsc i muzyki w nich zrodzonej przez fotografię. Bliżej omawia twórczość amerykańskiego fotografika Roya DeCarvy.

 

Słowa kluczowe: miasto jako środowisko, jazz, fotografia, estetyka, proces twórczy

 

Kontakt: Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: https://www.kul.pl/kontakt,art_7220.html
Tel. 81 4453052
https://www.kul.pl/pracownicy,art_143.html
https://pracownik.kul.pl/maciej.nowak/dorobekPliki do pobrania:

» Nowak_pryzmat.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887