zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-3-135-17Angelika PAWLACZYK – Między radością a nostalgią. Pamięć o komunizmie w polskiej społeczności Stryja na Ukrainie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W położonym się w obwodzie lwowskim Stryju na Ukrainie działa wiele organizacji. Jedną z nich jest Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, które zrzesza mniejszość polską i przede wszystkim propaguje wśród niej szeroko rozumianą polskość. Za wydarzenie przełomowe dla mieszkańców Ukrainy uznaje się upadek Związku Radzieckiego – jest ono dla nich stałym punktem odniesienia. Wciąż żywe pozostają wspomnienia o przeszłości, a rzeczywistość, w której żyje społeczność Stryja, nieustannie zestawiana jest w jej opowieściach z okresem radzieckim. Co ciekawe, pamięć mieszkańców łączy w sobie wiele sprzeczności. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie ich wspomnień dotyczących czasów komunistycznych, a także stosunku mniejszości polskiej w Stryju na Ukrainie do przeszłości. Źródło prezentowanego materiału stanowią wywiady przeprowadzone z przedstawicielami społeczności, zarejestrowane podczas badań socjolingwistycznych w roku 2018 i 2019.

Słowa kluczowe: pamięć zbiorowa, transformacja, okres komunistyczny, mniejszość polska, Stryj

Kontakt: Katedra Języków Słowiańskich, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
E-mail: a_ _pawlaczyk@wp.pl
https://www.researchgate.net/profile/Angelika-PawlaczykPliki do pobrania:

» Pawlaczyk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887