zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-13Piotr A. GRUSZCZYŃSKI OFM – Nowe światy – stare problemy. Frank Herbert o conditio humana


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia ujęcie zagadnienia władzy w trzech pierwszych częściach cyklu powieściowego Kroniki Diuny Franka Herberta, których fabuła koncentruje się wokół postaci Paula Atrydy. Poprzez losy bohatera, który podejmuje próbę osiągnięcia dominacji politycznej i religijnej oraz panowania nad czasem, autor ukazuje granice władzy, jak też granice człowieczeństwa. W powieściach Diuna, Mesjasz Diuny i Dzieci Diuny, nawiązujących do filozofii Friedricha Nietzschego, zawarta jest krytyka idei świeckiego mesjanizmu. 


Słowa kluczowe: Frank Herbert, Paul Atryda, Fryderyk Nietzsche, Diuna, władza polityczny, religia, mesjanizm


Kontakt: Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów pw. bł. Jana Dunsa Szkota, ul. Bernardyńska 25, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
E-mail: anicetowski@gmail.com 
Tel. 501379970Pliki do pobrania:

» Gruszczynski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887