zobacz powiększenie


ETHOS 35, NO. 1 (137) (2022)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

CONTENTS

Ethos 35, no. 1 (137) (2022)

OF FOOD

ON FOOD AND EATING TRADITIONS

LITERARY FICTION ON FOOD AND EATERS

INSPIRATION FOR ART

KAROL WOJTYŁA – JOHN PAUL II

INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

  • Andrzej K l o n d e r, Towards a Reconstruction of Past Tastes and Culinary Traditions (review of Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany 1757 roku dnia 24 lipca, ed. J. Dumanowski and S. Bułatowa, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021)
  • Piotr G u t o w s k i, Around the Concept of Threshold (review of Na pograniczu narodów i kultur: Polska. Europa. Ameryka, ed. B. Wróblewski and Ł. Janicki, Warszawa and Lublin: Czytelnik and Wschodnia Fundacja Kultury “Akcent,” 2020)
  • Books recommended by Ethos (M. Orłowski, To powinniśmy czynić: Ewangelicka etyka teologiczna w ujęciu ks. Witolda Benedyktowicza (1921–1997), Warszawa: Wydawnictwo Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego “Pielgrzym Polski,” 2021)

REPORTS

  • Henryk D u d a, The Word, Truth, and the Good (A Ukrainian Nationwide Conference on “The Literary Output of John Paul II: Contexts and References,” Brzuchowice near Lviv, 7–10 Oct. 2021)


THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS


BIBLIOGRAPHY  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887