zobacz powiększenie


ETHOS 35, NO. 3 (139) (2022)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

CONTENTS

Ethos 35, no. 3 (139) (2022)

LONELINESS AND SOLITUDE

TOWARDS THE ESSENCE OF THE PHENOMENA

SOLITUDE AS AN INSPIRATION?

SOLITUDE AND CREATIVITY

LONELINESS FACING THE VALUES

POLEMICS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

  • Marek  B e r n a c ki, The Roots of the Miłosz Family (review of Rodzina Miłoszów i rody pogranicza polsko-litewskiego: Studia, eds. A. Baranow, J. Ławski, and A. Romanik, Białystok and Vilnius: Wydawnictwo Temida 2 and Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2022)
  • Janusz  M a r i a ń s k i, On the Bond between Religion and Economy (review of E. Firlit, M. Hainz, and J. Siewierski’s Biznes, wartości i religijność w doświadczeniu i opiniach przedsiębiorców, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  • Joanna  S k o l i k, Joseph Conrad: Restatements and Differences (review of A. Adamowicz-Pośpiech’s Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022)
  • Books recommended by Ethos (J. Ratzinger, Opera omnia, eds. K. Góźdź and M. Górecka, vol. 3, Bóg wiary i Bóg filozofów: Rozum filozoficzny – Kultura – Europa – Społeczeństwo, trans. J. Merecki, SDS, and Joachim Kobienia, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887