zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-3-139-11Lilianna KIEJZIK – Wykształcenie lekarstwem na samotność? Stefania Wolicka-Arnd – pierwsza Polka ze stopniem doktora filozofii. Studium na podstawie materiałów archiwalnych


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia życie i dzieło Stefanii Wolickiej-Arnd, pierwszej Polki ze stopniem doktora filozofii w Królestwie Polskim i w całej nowożytnej Europie. „Kwestia kobieca”, a w szczególności walka o prawo kobiet do wyższego wykształcenia, stała się sednem jej aktywności zawodowej po powrocie do Polski ze Szwajcarii.


Słowa kluczowe: historia filozofii, edukacja kobiet, kobiety w filozofii, kwestia kobieca


Dziękuję Carrie de Silva za pomoc w poszukiwaniach fotografii Stefanii Wolickiej oraz Julicie Polańskiej za zaangażowanie w odczytanie jej listów. Szczególnie dziękuję Karin Huser, Bogumile Husak, Andrei Siegels i Krystynie Sztranc za pomoc w odnalezieniu i odczytaniu dokumentów archiwalnych. Ich wsparcie podczas rekonstrukcji życiorysu Stefanii Wolickiej okazało się nieocenione.


Kontakt: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 71 A, 65-762 Zielona Góra
E-mail: l.kiejzik@ifil.uz.zgora.pl
https://www.ifil.uz.zgora.pl/index.php/pl/o-instytucie/nowosci/7-o-instytucie/zakad-historii-filozofii/64-prof-dr-hab-lilianna-kiejzik
ORCID 0000-0001-9397-731XPliki do pobrania:

» Kiejzik.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887