zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-4-140-05Marek SZULAKIEWICZ – Wolność religijna jako wartość


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Prześladowania religijne we współczesnym świecie coraz częściej realizują się nie jako zanegowanie jakiejś religii i określonych przekonań religijnych, lecz w poddawaniu wyznawców szykanom za to, że w ogóle są religijni. Ta nowa forma prześladowań wskazuje na konieczność troski o wolność religijną, która przywróci religii możliwość obecności w kulturze. Analizy takiej wolności najczęściej dokonywane są z perspektywy prawnej i politycznej. W artykule podejmuje się natomiast problem metafizycznego, antropologicznego i teologicznego uzasadnienia wolności religijnej. Ukazywane są etapy włączania wolności do religii: od wrogości wobec niej, poprzez tolerancję, aż po wypracowanie idei wolności religijnej. Przedstawione zostały również przemiany idei Boga, człowieka i prawdy, jakie dokonują się, gdy wolność staje się kategorią religijną.

Słowa kluczowe: wartość, wolność, tolerancja, Dignitatis humanae, Bóg, człowiek, prawda

Kontakt: Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
E-mail: mszulak@umk.pl
Tel. 56 6113674
ORCID 0000-0003-4987-2603Pliki do pobrania:

» Szulakiewicz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887