zobacz powiększenie


ETHOS ROK 36 2023 NR 1 (141)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 36

2023 nr 1(141)

WOLNOść – KULTURA – WARTOścI

TAJEMNICA WOLNOŚCI

WOLNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ

OBRAZY WOLNOŚCI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Milena CYGAN – W obronie filozofii (rec. P. Chmielecki, Od Witelona do szkoły lwowsko-warszawskiej. Polscy filozofowie o znaczeniu filozofii w kształceniu akademickim w okresie między XIII a XX wiekiem, Instytut Wydawniczy Compassion, Szczecin 2020)
  • Propozycje „Ethosu” (Jove Jim S. Aguas, Person, Action and Love: The Philosophical Thoughts of Karol Wojtyla (John Paul II), University of Santo Tomas Publishing House, Manila 2014)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887