zobacz powiększenie


ETHOS ROK 36 2023 NR 2 (142)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 36

2023 nr 2(142)

PRZYPADEK

PRZYPADEK W HISTORII?

PRZYPADEK CZY LOS?

MOC PRZYPADKU

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Andrzej ŁUKASIK – O filozoficznych problemach fizyki (rec. D. Wallace, Filozofia fizyki, tłum. W. Sady, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022)
  • Janusz MARIAŃSKI – Ludność cywilna Ukrainy wobec wojny hybrydowej (rec. S. Fel, I. Niewiadomska, K. Lenart-Kłoś, People in the Face of Modern Warfare: Relationships between Resource Distribution and Behaviour of Participants in the Hostilities in Ukraine, Brill/V&R unipress, Göttingen 2022)
  • Szymon WRÓBEL – Świat wieczystej niedzieli. Na marginesie książki Ivana Dimitrijevicia Dysputa o dziele (rec. I. Dimitrijević, Dysputa o dziele, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2022)
  • Milena CYGAN – W kręgu interdyscyplinarności (rec. Perspectives on Interdisciplinarity, red. B. Brożek, M. Jakubiec, P. Urbańczyk, Copernicus Center Press, Kraków 2020)
  • Propozycje „Ethosu” (T. Garbol, Polskość łacińska. O twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Instytut Literatury, Kraków 2023)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887