zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-2-142-14Arkadiusz M. STASIAK – „Krew lać, życie łożyć i fortuny wszelkie”. Ewolucja relacji do ojczyzny w myśli staropolskiej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W tekście poddane zostały analizie wybrane źródła z okresu staropolskiego – autor stara się ustalić, w jaki sposób jest w nich definiowana relacja do ojczyzny. Przez trzysta lat opis tej relacji przeszedł wyraźną ewolucję. Pierwotnie proces ten przebiegał w napięciu między kategorią ojczyzny wspólnotowej a państwowej. Od początku osiemnastego stulecia ważniejsze stało się definiowanie wartości dobra powszechnego i dobra prywatnego. Doprowadziło to u schyłku osiemnastego wieku do wyrażania idei patriotycznych w sposób złożony: z jednej strony pod wpływem tradycyjnych wyobrażeń, z drugiej zaś w oparciu o Johna Locke’a filozofię państwa. 

Słowa kluczowe: historia Polski, kultura staropolska, patriotyzm, ojczyzna, dobro powszechne 

Kontakt: Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: arcus@kul.pl
https://pracownik.kul.pl/arkadiusz.stasiak/wiecej
ORCID: 0000-0003-1828-8199Pliki do pobrania:

» Stasiak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887