zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-3-143-11Anna MAJ – Ewolucja inteligencji i jej badanie. Oswajanie sztucznej inteligencji w perspektywie przemian kultury i komunikacji


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji inteligencji (od biologicznej, przez sztuczną, po rozszerzoną) i dotychczasowych interdyscyplinarnych badań nad sztuczną inteligencją, między innymi rozwoju sposobów rozumienia terminu „inteligencja” w interesującym obszarze. W tym celu wybrano kilka podstawowych koncepcji. Ukazano także różnorodne konteksty oswajania sztucznej inteligencji w perspektywie przemian kultury i komunikacji. Wskazano na przemiany komunikacji w obrębie relacji międzyludzkich, przestrzeni domowej i publicznej, a także popkulturowych i artystycznych wizji ciała z obszaru sztuki mediów, na które znaczny wpływ mają koncepcje transhumanizmu i cyborgizacji. Wykorzystano analizę dyskursu oraz wyniki wieloletniej obserwacji uczestniczącej prowadzonej w obszarze sztuki mediów i technologii informatycznych. Ewolucji sposobów rozumienia pojęcia „inteligencja” towarzyszy zmiana w obszarze projektowania sztucznej inteligencji i samej wyobraźni twórców. Protechnologiczny dyskurs zachęca użytkowników technologii do interakcji z agentami konwersacyjnymi AI i robotami, prowadząc do humanizacji technologii, a jednocześnie do pozytywnego wartościowania maszyny oraz postrzegania cyborgizacji jako naturalnego i dobroczynnego procesu. Badania te mogą być rozwijane w kierunku dalszej analizy przemian dyskursu dotyczącego sztucznej inteligencji, jej rozwoju i wzrastającej komplikacji relacji człowiek–technologia, na co wskazano, przedstawiając koncepcję samoudomowienia i interpretację memetyczną ewolucji.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, cyborgizacja, robotyzacja, interfejs konwersacyjny, zmiany zachowań komunikacyjnych

Kontakt: Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
E-mail: anna.maj@us.edu.pl
Tel. 32 2009323
https://us.edu.pl/instytut/inok/osoby/anna-maj/
ORCID: 0000-0003-3958-267XPliki do pobrania:

» Maj.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887