zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-4-144-05Zbigniew Wróblewski, Paweł Fortuna – Podmiotowość moralna i status moralny sztucznej inteligencji. Perspektywa filozoficzno-psychologiczna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej możliwości nadawania statusu moralnego artefaktom technologicznym sterowanym sztuczną inteligencją. W wymiarze refleksji filozoficznej odnosi się do debaty nad rozumieniem pojęcia „status moralny” oraz powiązanej z nim możliwości rozszerzenia wspólnoty moralnej o sztucznych agentów. W perspektywie psychologicznej prezentuje z kolei wyniki badań, w których testowano znaczenie takich czynników istotnych dla nadawania statusu moralnego, jak cechy artefaktów, wymiary percepcji umysłu, przypisywanie duszy oraz przekonania antropocentryczne. Rozważania są osadzone w kontekście aktualnie wdrażanych innowacji, popkulturowych narracji kształtujących obraz sztucznych systemów oraz dyskusji nad możliwością pojawienia się tzw. nadludzkiej sztucznej inteligencji.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, podmiot moralny, percepcja umysłu, przypisywanie duszy

Kontakt:
(Zbigniew Wróblewski) Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin;
(Paweł Fortuna) Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail:
(Zbigniew Wróblewski) zbigniew.wroblewski@kul.pl;
(Paweł Fortuna) pawel.fortuna@kul.plPliki do pobrania:

» Wroblewski_Fortuna.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887