zobacz powiększenie


O CISZY I MILCZENIU 1 (113)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 29
2016 nr 1(113)

O CISZY I MILCZENIU

KOMUNIKACJA POPRZEZ MILCZENIE

CISZA JAKO ŚRODEK WYRAZU

MIĘDZY SŁOWEM A MILCZENIEM

MĄDROŚĆ MILCZENIA

O MILCZENIU, KTÓRE UKRYWA

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Katarzyna JASIŃSKA – Samospełnienie powołaniem osoby (rec. I. Mizdrak, Ku wolności i samospełnieniu człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2014)
 • Krzysztof DYBCIAK – Badacz godny pisarza (rec. M. Nowak, Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Więź, Warszawa 2014)
 • Jakub GUŻYŃSKI – Czy można zrozumieć zło? (rec. M. Jaranowski, Rekonstrukcja zła. Etyczne aspekty opresji w świetle refleksji „ocalonych”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015)
 • Edoardo MARTINELLI – Ku antropologicznym podstawom manipulacji (rec. Manipulation: Theory and Practice, red. Ch. Coons, M. Weber, Oxford University Press, Oxford 2014) (tłum. K. Zaborowski SDS)
 • Propozycje „Ethosu” (K. Loska, Mistrzowie kina japońskiego, Universitas, Kraków 2015; ks. A.M. Wierzbicki, Szeroko otwierał drzwi Kościoła, Gaudium, Lublin 2016)

SPRAWOZDANIA

 • Daniel ZAREWICZ – Wektory psychiatrii w społeczeństwie współczesnym (III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne „Diagnozy współczesności”, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin, 12-13 XI 2015)
 • Ryszard ZAJĄCZKOWSKI – Odczytywanie Józefa Wittlina (Międzynarodowa konferencja naukowa „Józef Wittlin pisarz kulturowego pogranicza”, KUL, Lublin, 29 V 2015)
 • Mitchell WELLE, Michael P. MUSIELEWICZ – Przyszłość filozofii teoretycznej (OZSW Graduate Conference in Theoretical Philosophy, Radboud University, Nijmegen, 29 IV-1V 2015)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Mirosława CHUDA – Milczeć i być

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887