Wydawnictwa własne

Iwona BARWICKA-TYLEK – Przeszłość, która nie zaniedbuje przyszłości. O roztropnym korzystaniu z pamięci

DOI 10.12887/34-2021-3-135-07

Marta BARANOWSKA – Ku virtù grande. Pamięć w świecie politycznym Niccola Machiavellego

DOI 10.12887/34-2021-3-135-09

Krzysztof BABICKI – Fotografia jako medium pamięci. Szkic na podstawie Hanemanna Stefana Chwina i Dracha Szczepana Twardocha

DOI 10.12887/34-2021-3-135-10

ETHOS ROK 34 2021 NR 2 (134)
Patrycja MIKULSKA – Wspólny język
Alan DONAGAN – Czy w kulturze postchrześcijańskiej można racjonalnie wierzyć w nicejskie Credo? (tłum. J.K. Teske, M. Iwanicki)

DOI 10.12887/34-2021-2-134-05

Tomasz WALCZYK – Język i nowe media w dobie postprawdy. Ujęcie teleepistemologiczne

DOI 10.12887/34-2021-2-134-19

Ewa Wąchocka – Mówiące ciało. Przedstawienia cielesności w polskim dramacie współczesnym

DOI 10.12887/34-2021-2-134-14

Marcin TRYBULEC – Język jako materialny artefakt poznawczy. Zalety i ograniczenia ujęcia Andy’ego Clarka

DOI 10.12887/34-2021-2-134-12

Magdalena SZPUNAR – O potrzebie czułego narratora w nieczułym świecie

DOI 10.12887/34-2021-2-134-13

Piotr STALMASZCZYK – Pytania o język (i świat)

DOI 10.12887/34-2021-2-134-09

Rafał SOLEWSKI – Fenomenologia miłości i jej język w sztuce współczesnej. Szkic na kanwie myśli Władysława Stróżewskiego i Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

DOI 10.12887/34-2021-2-134-18

Stefan SAWICKI – Dlaczego Norwid?

DOI 10.12887/34-2021-2-134-22

Magdalena SAGANIAK – Langage. Zdolność do władania językiem w świetle badań lingwistycznych, filozoficznych i literackich

DOI 10.12887/34-2021-2-134-10

Dymitr ROMANOWSKI – Powrót do Ojców i dialog z duchem czasu. Hermeneutyka teologiczna Gieorgija Fłorowskiego

DOI 10.12887/34-2021-2-134-08

Jacek OSTASZEWSKI – O narracji epistemicznie niejednoznacznej. Niewiarygodność w kinie gier umysłowych

DOI 10.12887/34-2021-2-134-16

Piotr T. NOWAKOWSKI – Aretologiczne i wychowawcze implikacje zjawiska inflacji słowa

DOI 10.12887/34-2021-2-134-20

Ks. Janusz KRÓLIKOWSKI – Rozwój języka doktrynalnego w służbie wiary

DOI 10.12887/34-2021-2-134-06

Andrzej KRAWIEC – Ku wymiarowi sacrum i Tajemnicy. Estetyka Władysława Stróżewskiego i numinotyczny język sztuki

DOI 10.12887/34-2021-2-134-17

Anna KOZŁOWSKA – Stosunek Karola Wojtyły do słowa (i Słowa) w świetle danych filologicznych

DOI 10.12887/34-2021-2-134-21

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »