Wydawnictwa własne

Piotr BRIKS – Przy świętym stole. Część ofiar należna kapłanom według pierwszych siedmiu rozdziałów Księgi Kapłańskiej

DOI 10.12887/35-2022-1-137-05

Alina BARCZYK – Kulisy magnackiego splendoru. Oficyny kuchenne warszawskich rezydencji w czasach Augusta III Sasa

DOI 10.12887/35-2022-1-137-07

Małgorzata Wrześniak – Splendor pożywienia. O komunikacyjnych funkcjach przedstawień darów natury w sztuce europejskiej

DOI 10.12887/35-2022-1-137-12

Joanna WOJNICKA – Wino – sacrum – codzienność. Szestidiesiatnicy i gruzińska supra

DOI 10.12887/35-2022-1-137-14

Kamil TROMBIK – Stworzyć płaszczyznę wolności myśli. Wkład Karola Wojtyły w powstanie Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

DOI 10.12887/35-2022-1-137-15

ETHOS ROK 34 2021 NR 4 (136)
Patrycja MIKULSKA – Nie ma powrotu…
Ireneusz ZIEMIŃSKI – Hans Castorp w okopach

DOI 10.12887/34-2021-4-136-11

Magdalena ZDUN – Homo regionalis. Region jako miejsce życia i aktywności człowieka.

DOI 10.12887/34-2021-4-136-16 

Małgorzata RUTKOWSKA – Zagubieni na „Dzikim Wschodzie”. Polska lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku we wspomnieniach Michaela Morana i Toma Galvina

DOI 10.12887/34-2021-4-136-17

Dorota ROCHECKA-SEMBRATOWICZ – Stachura lubelski? Kilka uwag o młodzieńczych wierszach poety

DOI 10.12887/34-2021-4-136-12

Grzegorz PIĄTEK SCJ – Życie dla Kościoła. Kardynał Stanisław Nagy (1921-2013)

DOI 10.12887/34-2021-4-136-19

Ks. Zdzisław PAWŁOWSKI – Z Gilgal do Gilgal. Miejsca pamięci w biografii Elizeusza (2 Krl 2,1-4,38)

DOI 10.12887/34-2021-4-136-05

Witold M. NOWAK – Świat jako dom – dom jako świat. Z filozofii architektury i designu

DOI 10.12887/34-2021-4-136-06

Joanna MICHALCZUK – „Dobry, mądry tekst jest naszym azylem”. Wokół korespondencji Tymoteusza Karpowicza i Kazimierza Brauna

DOI 10.12887/34-2021-4-136-10

Adela KUIK-KALINOWSKA – Jan Trepczyk i idea odrodzenia Kaszubszczyzny

DOI 10.12887/34-2021-4-136-18

Wojciech Kruszewski – Zbawiająca wierność. Uwagi do wiersza Anny Kamieńskiej [Kiedy odchodzą wielcy]

DOI 10.12887/34-2021-4-136-14

Jarosław KRAJKA – Nauczyciele wobec różnych odmian języka angielskiego. Minikorpusy językowe samodzielnie przygotowywane przez nauczycieli jako sposób podnoszenia świadomości zróżnicowania współczesnego języka angielskiego

DOI 10.12887/34-2021-4-136-07

Dobrosław KOT – Błędny uniwersytet

DOI 10.12887/34-2021-4-136-15

Anna KOŚCIOŁEK – Andrieja Murawjowa „czytanie” Wenecji

DOI 10.12887/34-2021-4-136-09

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »