Wydawnictwa własne

Paweł POLAK, Roman KRZANOWSKI – Jak oswoić sztuczną inteligencję? Model symbiotycznej SI jako realizacja dobroczynnej SI

DOI 10.12887/36-2023-3-143-07

Ks. Marcin FERDYNUS – Czy mamy prawo oswoić sztuczną inteligencję?

DOI 10.12887/36-2023-3-143-06

Zbigniew ORBIK – W poszukiwaniu filozoficznych źródeł problematyki sztucznej inteligencji

DOI 10.12887/36-2023-3-143-05

ETHOS ROK 36 2023 NR 2 (142)
Arkadiusz M. STASIAK – „Krew lać, życie łożyć i fortuny wszelkie”. Ewolucja relacji do ojczyzny w myśli staropolskiej

DOI 10.12887/36-2023-2-142-14

Agnieszka RESZKA – Między wolną wolą a determinizmem losu. Kontyngencja w relacji Anny Katarzyny Emmerich i Clemensa Brentana w kontekście Apologii przypadkowości Odo Marquarda

DOI 10.12887/36-2023-2-142-06

Joanna NOWIŃSKA – Oswoić przypadek. Aprobowane i dyskredytowane sposoby przejęcia kontroli nad przypadkiem ukazane w Biblii Hebrajskiej

DOI 10.12887/36-2023-2-142-05

Patrycja MIKULSKA – Ręka Boga
Joanna MICHALCZUK – Teatr w poezji Kazimierza Brauna

DOI 10.12887/36-2023-2-142-12

Anna KRAJEWSKA – Obiektywne podstawy moralności w perspektywie etyki personalistycznej szkoły lubelskiej

DOI 10.12887/36-2023-2-142-13

Jolanta KOLBUSZEWSKA – Od fatalizmu do nadziei. Oswald Spengler, Arnold J. Toynbee i Samuel Huntington o zasadach rządzących historią

DOI 10.12887/36-2023-2-142-08

Agnieszka K. HAAS – Ku nieskończonej syntezie możliwości. Przypadek w powieści Człowiek bez właściwości Roberta Musila

DOI 10.12887/36-2023-2-142-09

Maria FILIPIAK – Opatrzność Boża i dzieje człowieka

DOI 10.12887/36-2023-2-142-21

Agnieszka CZECHOWICZ – „Rzeczy ludzkich siewka”. O przypadku w Sylorecie Wacława Potockiego

DOI 10.12887/36-2023-2-142-10

Barbara CHYROWICZ – Indolencja, sekwencja i koincydencja. O przypadkach nieoczywistych

DOI 10.12887/36-2023-2-142-07

Roman BOBRYK – Przypadki zawiadują życiem. Próba lektury Przypadku Zuzanny Ginczanki

DOI 10.12887/36-2023-2-142-11

ETHOS ROK 36 2023 NR 1 (141)
Maria FILIPAK – Wolność – godność – odpowiedzialność

DOI 10.12887/36-2022-1-141-17

Iwona BARWICKA-TYLEK – O wolności i trudnościach w mierzeniu tajemnic

DOI 10.12887/36-2023-1-141-05

Zofia ZARĘBIANKA – „Poezja wzywa do życia”. Filozofia życia i filozofia twórczości w późnych wierszach Adama Zagajewskiego (na wybranych przykładach)

DOI 10.12887/36-2023-1-141-13

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »