Wydawnictwa własne

Marek M. DZIEKAN – Czy Prorok Muḥammad był królem? ʿAlī ʿAbd ar-Rāziq i „musayṭir”

DOI 10.12887/33-2020-4-132-06

Dorota CHABRAJSKA – Moc podejmowania decyzji
Alicja ŻYWCZOK – Ludzkie wady jako wyzwania etyczne i wychowawcze. Rozważania na kanwie dziejopisarstwa Wincentego Kadłubka

DOI 10.12887/33-2020-4-132-21

Bożenna CHYLIŃSKA – Władza, przywództwo i siła polityczna w amerykańskim ruchu syjonistycznym w latach 1914-1920. W stulecie ustanowienia Brytyjskiego Mandatu Palestyny

DOI 10.12887/33-2020-4-132-16

Ethos 33 (2020) nr 3 (131)
Renata TAŃCZUK – Zbiory misyjne. Zmaterializowany wymiar spotkań w strefach kontaktu

DOI 10.12887/33-2020-3-131-12

Andrzej SZYJEWSKI – Słupy i totemy. Australijskie konstrukcje sakralne

DOI 10.12887/33-2020-3-131-13

Percy B. SHELLEY – O życiu (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/33-2020-3-131-17

Alicja Pietras – Co to znaczy być transcendentalnym idealistą i empirycznym realistą jednocześnie. O statusie rzeczy w filozofii transcendentalnej

DOI 10.12887/33-2020-3-131-07

Aneta MAZUR – Niewolnik i władca przedmiotów. Człowiek wobec rzeczy w prozie realistycznej

DOI 10.12887/33-2020-3-131-11

Andrzej MARYNIARCZYK – Rzecz w ujęciu metafizycznym

DOI 10.12887/33-2020-3-131-06

Bernadetta KUCZERA-CHACHULSKA – Drzewa (i liście) w ostatnich wierszach Mickiewicza

DOI 10.12887/33-2020-3-131-08

Grzegorz JĘDREK – Multimedia, kod i interfejsy kulturowe w poezji cybernetycznej. Wybrane wnioski z badań nad działaniami kolektywu Rozdzielczość Chleba

DOI 10.12887/33-2020-3-131-15

Urszula JAŃCZYK – Jakiego Wojtyłę znamy? O problemach edycji utworów literackich i teatralnych Karola Wojtyły. Aspekt tekstologiczny

DOI 10.12887/33-2020-3-131-16

Agnieszka K. HAAS – „Dawno już nieużywane i dlatego właśnie tak pociągające”. Przedmioty (nie)codziennego użytku w „Czarodziejskiej górze” Tomasza Manna

DOI 10.12887/33-2020-3-131-10

Aneta GRODECKA – Furtka do świata ducha. O splocie obrazu i słowa w twórczości Macieja Bieniasza

DOI 10.12887/33-2020-3-131-14

Tomasz GARBOL – „Bruzda losów w dłoni.” O materialistycznym aspekcie poezji Zbigniewa Herberta

DOI 10.12887/33-2020-3-131-09

Maria FILIPIAK – Człowiek wobec rzeczy

DOI 10.12887/33-2020-3-131-23

Krzysztof BARDSKI – Rzecz-symbol jako locus theologicus ponaddosłownej interpretacji Biblii

DOI 10.12887/33-2020-3-131-05

Ethos 33 (2020) nr 2 (130)
« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »