Wydawnictwa własne

Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA – Między wiernością Pismu a inwencją artystyczną. Inspiracje biblijne w twórczości Zofii Kossak

DOI 10.12887/33-2020-2-130-14

Patrycja MIKULSKA – Dom istoty rozumnej
Anna KRAJEWSKA, Kazimierz KRAJEWSKI – Doświadczenie integralne źródłem metafizyki. Metafizyka epistemologiczno-personalistyczno-etyczna

DOI 10.12887/33-2020-2-130-18

Dobrosław KOT – Obcy w domu. Pomiędzy swojością a innością

DOI 10.12887/33-2020-2-130-07

Bronisław JAKUBIEC SDS – Rówieśnicy
Bronisław JAKUBIEC SDS – Rówieśnicy
Sylwia Iwanek – Powtórne stworzenie świata. Koncepcja ludzkiego domu w pismach Stanisława Vincenza

DOI 10.12887/33-2020-2-130-12

Dorota HAWRYLUK – „Człowiek rodzi się dla rozkwitu”. Wizja domu w poemacie Karola Wojtyły Wędrówka do miejsc świętych

DOI 10.12887/33-2020-2-130-13

Witold P. GLINKOWSKI – Dialogiczne i dramatyczne oblicze domu

DOI 10.12887/33-2020-2-130-06

Grzegorz GŁĄB – „Gdy piórem kieruje tęsknota”… Obyczaj i wiara w „Roku polskim” Zofii Kossak

DOI 10.12887/33-2020-2-130-20

Maria FILIPIAK – Dom

DOI 10.12887/33-2020-2-130-25

Andrzej DERDZIUK – Ciotka przyszłego Papieża. Stefania Wojtyła (1891-1962)

DOI 10.12887/33-2020-2-130-16

Agnieszka ADAMCZAK – Dom jako relacja. Henry’ego Davida Thoreau pomysły na budowanie demokracji

DOI 10.12887/33-2020-2-130-11

Ethos 33 (2020) nr 1 (129)
Ireneusz ZIEMIŃSKI – Unik jako sprzeciw. Gest Piłata w świetle Osoby i czynu Karola Wojtyły

DOI 10.12887/33-2020-1-129-21

Bogdan ZBROJA – Budować siebie i wspólnotę. Znaczenie wiary w Liście św. Judy

DOI 10.12887/33-2020-1-129-16

Ks. Wojciech WOJTYŁA – Transcendencja i uczestnictwo jako klucz do zrozumienia osoby. Przyczynek do antropologii Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/33-2020-1-129-19

Jan WADOWSKI – (Roz)mowa jako ekspresja słowa w epifanii współbycia „twarzą w twarz”. Inspiracje Lévinasowskie

DOI 10.12887/33-2020-1-129-14

Ks. Stanisław SUWIŃSKI – Być sobą, aby siebie przekraczać. Refleksje nad zagadnieniem autotranscendencji w ujęciu Tadeusza Stycznia i Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/33-2020-1-129-18

Robert SROKA – Dialog z interesariuszami jako podstawowy element współczesnych standardów etyki biznesu. Próba pogłębienia argumentacji etycznej

DOI 10.12887/33-2020-1-129-12

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »