Wydawnictwa własne

Percy B. SHELLEY – O życiu (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/33-2020-3-131-17

Alicja Pietras – Co to znaczy być transcendentalnym idealistą i empirycznym realistą jednocześnie. O statusie rzeczy w filozofii transcendentalnej

DOI 10.12887/33-2020-3-131-07

Aneta MAZUR – Niewolnik i władca przedmiotów. Człowiek wobec rzeczy w prozie realistycznej

DOI 10.12887/33-2020-3-131-11

Andrzej MARYNIARCZYK – Rzecz w ujęciu metafizycznym

DOI 10.12887/33-2020-3-131-06

Bernadetta KUCZERA-CHACHULSKA – Drzewa (i liście) w ostatnich wierszach Mickiewicza

DOI 10.12887/33-2020-3-131-08

Grzegorz JĘDREK – Multimedia, kod i interfejsy kulturowe w poezji cybernetycznej. Wybrane wnioski z badań nad działaniami kolektywu Rozdzielczość Chleba

DOI 10.12887/33-2020-3-131-15

Urszula JAŃCZYK – Jakiego Wojtyłę znamy? O problemach edycji utworów literackich i teatralnych Karola Wojtyły. Aspekt tekstologiczny

DOI 10.12887/33-2020-3-131-16

Agnieszka K. HAAS – „Dawno już nieużywane i dlatego właśnie tak pociągające”. Przedmioty (nie)codziennego użytku w „Czarodziejskiej górze” Tomasza Manna

DOI 10.12887/33-2020-3-131-10

Aneta GRODECKA – Furtka do świata ducha. O splocie obrazu i słowa w twórczości Macieja Bieniasza

DOI 10.12887/33-2020-3-131-14

Tomasz GARBOL – „Bruzda losów w dłoni.” O materialistycznym aspekcie poezji Zbigniewa Herberta

DOI 10.12887/33-2020-3-131-09

Maria FILIPIAK – Człowiek wobec rzeczy

DOI 10.12887/33-2020-3-131-23

Krzysztof BARDSKI – Rzecz-symbol jako locus theologicus ponaddosłownej interpretacji Biblii

DOI 10.12887/33-2020-3-131-05

Ethos 33 (2020) nr 2 (130)
Tomasz MARKIEWKA – Berlin – Moskwa – Harbin – Lwów. Teodora Parnickiego miejsca i ludzie

DOI 10.12887/34-2021-4-136-08

Dawid WINCŁAW, Marcin T. ZDRENKA – W objęciach metafory topografii domu. Ku rozpoznaniu problemów i ograniczeń

DOI 10.12887/33-2020-2-130-08

Alfred M. WIERZBICKI – Scalanie i dialog. Refleksje o „stylu” Karola Wojtyły–Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin

DOI 10.12887/33-2020-2-130-19

Karolina SZCZEŚNIAK – Ku rekonstrukcji przestrzeni domu. Domowe artefakty jako wyznaczniki różnic kulturowych w wybranych fotodokumentach społecznych

DOI 10.12887/33-2020-2-130-09

Eleonore Stump – Odkupienie w ujęciu Akwinaty

DOI 10.12887/33-2020-2-130-05

Natalia STENCEL – Wygnanie z domu pewności. O konieczności rezygnacji z „myśli ukończonej”. Perspektywa filozofii Lwa Szestowa

DOI 10.12887/33-2020-2-130-10

Agnieszka SETECKA – Między domem a fabryką. Wiktoriańska koncepcja odrębnych sfer w powieści Shirley Charlotte Brontë

DOI 10.12887/33-2020-2-130-15

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »