Wydawnictwa własne

Marcin GORAZDA – Czy istnieje głupota w „wielkim świecie”?

DOI 10.12887/34-2021-1-133-08

Maria FILIPIAK – „Cóż cenniejszego niż mądrość?” (Mdr 8,5)

DOI 10.12887/34-2021-1-133-23

Barbara CHYROWICZ – O bezmyślności

DOI 10.12887/34-2021-1-133-13

Piotr BRIKS – Głupi, głupszy… bezbożny. O rozumieniu głupoty w Biblii hebrajskiej

DOI 10.12887/34-2021-1-133-05

ETHOS Rok 33 2020 nr 4 (132)
Zofia ZARĘBIANKA – Aspekty tradycji w myśli i dziele literackim Karola Wojtyły. Rozpoznania wstępne

DOI 10.12887/33-2020-4-132-20

Szymon Wróbel – Michela Foucaulta krótka historia zbawienia. Na marginesie Wyznań ciała

DOI 10.12887/33-2020-4-132-09

Wojciech WOJTYŁA – Podmiot społeczny jako przestrzeń samostanowienia. Personalistyczne podstawy samorządności

DOI 10.12887/33-2020-4-132-14

Jacek UGLIK – Człowiek przeciw państwu. Rozumienie istoty władzy w anarchokolektywizmie Michała Bakunina

DOI 10.12887/33-2020-4-132-08

Krzysztof POLIT – Masy i władza. Refleksje wokół filozofii społecznej José Ortegi y Gasseta

DOI 10.12887/33-2020-4-132-07

Furio Pesci – Potere e autorità. Tra Foucault e Girard

DOI 10.12887/33-2020-4-132-10

Dariusz PAWELEC – Rozpad władzy jako konsekwencja upadku mitologii. Obrazy końca systemu komunistycznego w korespondencji Jerzego Giedroycia i Witolda Wirpszy z lat 1981-1985

DOI 10.12887/33-2020-4-132-12

Mateusz NIEĆ – Mitologia populizmu w Wystarczy być Jerzego Kosińskiego

DOI 10.12887/33-2020-4-132-19

Krzysztof LOSKA – Kultura filmowa w okupowanej Korei w latach 1910-1945

DOI 10.12887/33-2020-4-132-18

Krystyna LATAWIEC – „Kostne światowidy”. Funkcjonariusze aparatu przemocy w wybranych spektaklach teatralnych

DOI 10.12887/33-2020-4-132-13

Janusz KRÓLIKOWSKI – Święta władza. Forma wewnętrzna pojęcia władzy w Kościele

DOI 10.12887/33-2020-4-132-05

Anna KOŚCIOŁEK – O sakralizacji monarchy. Koronacja Aleksandra II we wspomnieniach Andrzeja Murawjowa

DOI 10.12887/33-2020-4-132-15

Barbara GUTKOWSKA – Ku odrzuceniu „erenburgowatości”. Sławomir Mrożek wobec PRL-u w tekstach autobiograficznych

DOI 10.12887/33-2020-4-132-11

Ryszard Daniel GOLIANEK – Makbet, Prorok, Borys Godunow. Studium obłąkańczej tyranii w operze dziewiętnastowiecznej

DOI 10.12887/33-2020-4-132-17

Maria FILIPIAK – O władzy i odpowiedzialności za władzę

DOI 10.12887/33-2020-4-132-27

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »