Wydawnictwa własne

Andrzej Szostek – Uniwersytet jako miejsce kształtowania osoby i wspólnoty w ujęciu Jana Pawła II

DOI 10.12887/32-2019-4-128-15

Eleonore STUMP – Cierpienie a rozkwit człowieczeństwa

DOI 10.12887/32-2019-4-128-05

Ryszard STRZELECKI – Nadzieja chrześcijańska w świecie ponowoczesnym. Istota – utrata – przywracanie. Refleksja kulturoznawcza

DOI 10.12887/32-2019-4-128-07

Jakub SADOWSKI – Pierestrojka i krótka historia pojęcia nadziei w oficjalnym dyskursie radzieckim

DOI 10.12887/32-2019-4-128-14 

Marek REMBIERZ – Antropologiczne i aksjologiczne aspekty sporu o status uniwersytetu

DOI 10.12887/32-2019-4-128-19

Grażyna OSIKA – Nadzieja na nadzieję. W poszukiwaniu homo esperans

DOI 10.12887/32-2019-4-128-08

Krzysztof NAPORA – „A może jest jeszcze nadzieja...” (Lam 3:29). Zniszczenie, cierpienie i nadzieja w Księdze Lamentacji

DOI 10.12887/32-2019-4-128-03

Jacek MYDLA – „Maleństwa – tylko one się liczą”. Wątki trudnej prokreacji i nadziei we współczesnym północnoirlandzkim thrillerze kryminalnym

DOI 10.12887/32-2019-4-128-11

Joanna MICHALCZUK – „Zawróć, jeśli to możliwe!” O lękach związanych z „końcem” i nadziejach na „dalszy ciąg” w dramatach Jarosława Jakubowskiego

DOI 10.12887/32-2019-4-128-12

Balázs M. Mezei – Czy możliwe jest w naszych czasach przywrócenie jedności uniwersytetu?

DOI 10.12887/32-2019-4-128-20

Jarosław MERECKI – Nowoczesność i rodzina w świetle nauczania św. Jana Pawła II

DOI 10.12887/32-2019-4-128-22

Ferdi McDERMOTT – ”Wiara, którą kocham najbardziej, to nadzieja”. O perspektywie nadziei w ujęciu Charlesa Péguy’ego

DOI 10.12887/32-2019-4-128-10

Halszka LELEŃ – Orkadyjska poetyka nadziei. Liryczne wymiary i napięcia toposu w wybranej poezji George’a Mackay’a Browna

DOI 10.12887/32-2019-4-128-09

Andrzej JAROSZYŃSKI, Myśląc Ojczyzna: Słowo dyplomaty
Michael J. JAMES – Katolickie szkolnictwo wyższe w dwudziestym pierwszym wieku. Spojrzenie z perspektywy Stanów Zjednoczonych

DOI 10.12887/32-2019-4-128-21

Adam FITAS – Kamienie milowe polskiej świadomości kulturowej

DOI 10.12887/32-2019-4-127-23

Maria FILIPIAK – O nadziei

DOI 10.12887/32-2019-4-128-28

Agnieszka DUDEK-KOWALSKA – Miłosierdzie jako owoc misterium paschalnego w teologii Jana Pawła II. Źródło chrześcijańskiej nadziei

DOI 10.12887/32-2019-4-128-04

Imelda CHŁODNA-BŁACH – Rola uniwersytetu w kulturze. Ujęcie filozoficzno-kulturowe

DOI 10.12887/32-2019-4-128-16

ETHOS Rok 32 2019 nr 3(127)
« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »