Wydawnictwa własne

Ks. Stanisław SUWIŃSKI – Być sobą, aby siebie przekraczać. Refleksje nad zagadnieniem autotranscendencji w ujęciu Tadeusza Stycznia i Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/33-2020-1-129-18

Robert SROKA – Dialog z interesariuszami jako podstawowy element współczesnych standardów etyki biznesu. Próba pogłębienia argumentacji etycznej

DOI 10.12887/33-2020-1-129-12

Rafał SOLEWSKI – Dialogiczny kontekst dzieła sztuki. Próba odniesienia Władysława Stróżewskiego koncepcji dialektyki twórczości do wybranych przykładów współczesnej sztuki performansu i instalacji wideo

10.12887/33-2020-1-129-10

Ks. Jerzy SIKORA – „Mistrz spotkania i rozmowy”. Fenomen dialogu w kazaniach ks. Józefa Tischnera

DOI 10.12887/33-2020-1-129-15

Magdalena SAGANIAK – Jak zrozumieć drugiego? Bachtin i Habermas

DOI 10.12887/33-2020-1-129-06

Ks. Ryszard MOŃ – Autonomia jako autotranscendencja w prawdzie. O etyce wyrosłej z doświadczenia dziejowego i przeżywania prawd wiecznych

DOI 10.12887/33-2020-1-129-17

Marek LIS – Filmowe rozmowy na ekranie i przed ekranem. O wieloaspektowej dialogiczności filmu

DOI 10.12887/33-2020-1-129-09

Włodzimierz KACZOCHA – Ku pozytywnej konkurencji i solidarności społecznej. Wartości i normy etyczne w gospodarce wolnorynkowej

DOI 10.12887/33-2020-1-129-11

Ks. Waldemar GRACZYK – „Vivemus, mi Sarbievi, Deo et Patriae”. O rzeczach wzniosłych, codziennych troskach i Rzeczypospolitej w korespondencji Stanisława Łubieńskiego z Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim

DOI 10.12887/33-2020-1-129-22

Artur GRABOWSKI –Teologia poetycka i poezja wiary. Esej o dialogu rozłącznym, lecz możliwym

DOI 10.12887/33-2020-1-129-08

Maria FILIPIAK – Rozmowa

DOI 10.12887/33-2020-1-129-30

Piotr DUCHLIŃSKI – Myślenie (cogito) czy poznanie (cognosco)? Tomistyczna epistemologia w sercu etyki Tadeusza Stycznia

DOI 10.12887/33-2020-1-129-20 

Dorota CHABRAJSKA – Fenomen rozmowy
Bartłomiej BRĄŻKIEWICZ – W zderzeniu z teraźniejszością. Dialogiczność współczesnej prozy petersburskiej

DOI 10.12887/33-2020-1-129-07

Iwona BARWICKA-TYLEK – Dlaczego polityka okalecza rozmowę. Pesymistyczna analiza porównawcza z optymistyczną konkluzją

DOI 10.12887/33-2020-1-129-05

Ethos 32 (2019) nr 4 (128)
Dmytro SHEVCHUK, Współczesny uniwersytet: Tradycja, która buduje przyszłość

DOI 10.12887/32-2019-4-128-17

Franco IMODA – Jakość wymiarem eklezjalności

DOI 10.12887/32-2019-4-128-18

Gerald J. Beyer – Józef Tischner: Kapelan Solidarności i filozof nadziei

DOI 10.12887/32-2019-4-128-13

Ireneusz ZIEMIŃSKI – Między nadzieją a rozpaczą. Doświadczenie wieczności

DOI 10.12887/32-2019-4-128-06

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »